handhygiëne

in de gezondheidscentra van Huye

Werking

Vroeger was er geen Hand Alcohol (HA) in de Gezondheidscentra (GC) van Rwanda om de handen te desinfecteren bij elk contact met een patiënt. Ook het wassen van de handen met water vóór en/of na de verzorging van een patiënt(e) gebeurde zelden.

Het gebruik van HA moet in België en andere Westerse landen geregeld heraangemoedigd worden. Dit is ook in onze regio het geval. Hiervoor wordt enerzijds een lokale “facilitator” ingeschakeld en zijn we in Maart 2015 gestart met het financieren van de lokale productie en distributie van HA aan 4 gezondheidscentra van het District HUYE (zuiden van Rwanda).

Zij betalen een deel van de kosten voor de productie die gebeurt in het Universitair Ziekenhuis (UZ) van Butare. Onze vzw betaalt de rest.

De piloot-GC waren dermate enthousiast bij de eerste ervaringen dat ook de meeste andere GC van het district aandrongen om het project te vervoegen. Daarom werd in 2016 een overeenkomst gesloten met de 16 Gezondheidscentra (GC) van het District HUYE, de directie van het UZ en het Districtziekenhuis in Butare, de burgemeester van het District HUYE en onze lokale NGO UMUBANO-IMPORE.

De piloot-GC waren dermate enthousiast bij de eerste ervaringen dat ook de meeste andere GC van het district aandrongen om het project te vervoegen. Daarom werd in 2016 een overeenkomst gesloten met de 16 Gezondheidscentra (GC) van het District HUYE, de directie van het UZ en het Districtziekenhuis in Butare, de burgemeester van het District HUYE en onze lokale NGO UMUBANO-IMPORE.

Sedert het gebruik van HA zijn er beduidend minder patiënten die infecties oplopen in het GC, is de verblijfsduur gedaald, hoeven er minder zwaar geïnfecteerde patienten doorverwezen te worden naar het ziekenhuis en is het personeel minder vaak ziek (cfr interviews met hoofden van de GC die sedert Maart 2015 in dit project actief zijn).

Een hoger gebruik impliceert evenwel ook dat er meer financiële middelen nodig zijn om de HA voor de betrokken GC betaalbaar te houden. Dit project is een voorbeeld voor het ganse land (en andere landen in het Afrikaanse continent). We kunnen helaas met de huidige middelen onvoldoende HA laten produceren om deze optimaal te gebruiken in alle GC van het district, zonder onderbreking. 

HA is te duur om bij firma’s in Rwanda aan te kopen. De lokale productie van HA kost minder maar is nog te duur voor de GC om dit volledig zelf te betalen.

Momenteel wordt onderzocht hoe het gebruik van HA verder kan gestimuleerd worden met minder financiële steun van buitenaf.

Laatse Nieuwtjes