onze VZW

Verbeteren van de levenskansen en kwaliteit van leven van zeer kwetsbare kinderen in Rwanda

missie

Het verbeteren van de levenskansen en de levenskwaliteit van zeer kwetsbare kinderen in Rwanda.

Dit houdt onder meer in: duurzame projecten inzake moeder- en kindzorg, kinderopvang, basisonderwijs, voeding en hygiëne, telkens in nauwe samenwerking met lokale partners en met de lokale autoriteiten.

structuur

De vzw IMPORE concentreert zich op de Noordelijke activiteiten van deze Noord/Zuid Alliantie.

Tot op heden zijn we enkel in Vlaanderen actief.

De ngo UMUBANO-IMPORE is hoofdzakelijk actief in het Zuiden van Rwanda in de domeinen van gezondheidszorg, voeding, basisonderwijs en maatschappelijk werk.

Zij werkt nauw samen met de plaatselijke overheden en andere organisaties met gelijkaardige doelstellingen.

bestuursleden

Ines Hirwa

Ines Hirwa

Voorzitter

Luk Cannoodt

Luk Cannoodt

Penningmeester

Gerda De Mulder

Gerda De Mulder

Secretaris

Filip Duez

Filip Duez

Bestuurslid

E-Learning

Wil je graag meer weten, bekijk onze e-learning hier:

Documenten