Basisonderwijs

Steun aan rurale school in Simbi Sector

werking

De ouders van de schoolkinderen van de CYENDAJURU Primary School (30 minuten van Butare in het rurale zuiden van Rwanda) zijn doorgaans landbouwers met een zeer bescheiden inkomen.

De kinderen komen allen te voet naar school, sommigen zijn meer dan een uur onderweg vooraleer de school te bereiken.

De school telt ongeveer 1.050 leerlingen, verspreid over 2 kleuterklassen en 12 klassen lager onderwijs. Er zijn gemiddeld meer dan 60 leerlingen per leerkracht en door het tekort aan klassen gaan de leerlingen afwisselend ’s morgens en ’s namiddags naar school, maar krijgen ze meer huiswerk mee.

Hoofddoel is het bevorderen van de toegankelijkheid tot het onderwijs en het vermijden van drop-outs, voornamelijk gericht op de 200 armste leerlingen. Dit houdt onder meer in: de distributie van uniformen en schoenen aan de armste leerlingen, materiaal ter bevordering van de basishygiëne, het kweken van kleinvee (zoals kippen en konijnen), etc.

De school telt ongeveer 1.050 leerlingen, verspreid over 2 kleuterklassen en 12 klassen lager onderwijs. Er zijn gemiddeld meer dan 60 leerlingen per leerkracht en door het tekort aan klassen gaan de leerlingen afwisselend ’s morgens en ’s namiddags naar school, maar krijgen ze meer huiswerk mee.

Hoofddoel is het bevorderen van de toegankelijkheid tot het onderwijs en het vermijden van drop-outs, voornamelijk gericht op de 200 armste leerlingen. Dit houdt onder meer in: de distributie van uniformen en schoenen aan de armste leerlingen, materiaal ter bevordering van de basishygiëne, het kweken van kleinvee (zoals kippen en konijnen), etc.

Tevens beoogt deze samenwerking de infrastructuur te verbeteren van de betreffende school in Simbi. Zo werden reeds drie klassen bijgebouwd (deels gesubsidieerd door de overheid van de Sector SIMBI), een leerkrachtenlokaal, een bibliotheek, nieuwe toiletten en een verpleegpost voor EHBO en voor leerlingen die in de school ziek worden.

Huidige prioriteiten:

Momenteel gaat onze aandacht vooral naar de bouw van een polyvalente zaal. Deze kan o.a. gebruikt worden als een overdekte speelplaats bij (vaak hevige) regenbuien of bij hoge temperaturen en felle zon; voor sportactiviteiten van de leerlingen; melkbediening; ontmoetingen met de ouders; schoolfeesten en proclamaties; zang- en dansfestiviteiten.

Gezien het hoog aantal leerlingen per leerkracht is er weinig aandacht voor leerlingen met leerproblemen. De vzw UMWANA werd bereid gevonden de leerlingen te observeren en een inventaris op te stellen van vastgestelde leerproblemen, vooraleer deze problemen ook aan te pakken.

IMPORE is alvast gestart met één van de oorzaken van leerproblemen weg te werken, zijnde ondervoeding. Alle leerlingen tot het derde leerjaar werden gemeten door de nutritionniste van SIMBI HC, 27 ervan bleken ondervoed. De betrokken ouders werden samengebracht in een associatie om de strijd tegen ondervoeding op een duurzame wijze aan te gaan.

Gronden werden ter beschikking gesteld voor de kweek van groenten en fruit, zaden en mest werden uitgedeeld. De oogst wordt deels gebruikt voor consumptie, deels verkocht om zaden, mest, insecticiden, etc… aan te kopen tegen het daaropvolgend regenseizoen. Ook het kweken van groenten en fruit in de thuisomgeving wordt aangemoedigd.

Laatste Nieuwtjes

Tasjes voor CPS

Tasjes voor CPS

Bij de start van het tweede trimester kregen de 80 armste kleuters en 70 armste eerste- leerjaars van Cyendajuru Primary school een tasje met een paar schriften en bic.

Lees meer
Uniformen CPS

Uniformen CPS

200 leerlingen van zeer arme
gezinnen kunnen voor het eerst met uniform en nieuw schoeisel naar school.

Lees meer