Ondervoeding

bij kleine kinderen blijven bestrijden

Werking

Rwanda heeft, als quasi het enige land in Afrika, de voornaamste Millenniumdoelstellingen gehaald in 2015. Op het vlak van de reductie van moeder- en kindsterfte werd grote vooruitgang geboekt.

Ondervoeding van kleine kinderen blijft echter een ernstig probleem, vooral in de armere rurale gebieden. Onze vzw en haar Rwandese zusterorganisatie, de NGO UMUBANO-IMPORE, hebben tot doel de levenskansen en kwaliteit van leven van de meest kwetsbare kinderen in Rwanda te verbeteren.

Uit wetenschappelijk onderzoek (August10-studie), opgezet en geleid door onze NGO, is gebleken dat 1 op 5 van de prematuur geboren kinderen in het district Huye 2 tot 3 jaar na het ontslag uit het ziekenhuis reeds overleden zijn.

Van diegenen die nog leven zijn 3/4 ondervoed. Ook andere kinderen < 5 jaar lopen een significant risico om ondervoed te geraken, vooral in de armste families. Vandaar dat de NGO Umubano-Impore gestart is met diverse initiatieven om de strijd tegen ondervoeding op een duurzame wijze aan te pakken.

Uit wetenschappelijk onderzoek (August10-studie), opgezet en geleid door onze NGO, is gebleken dat 1 op 5 van de prematuur geboren kinderen in het district Huye 2 tot 3 jaar na het ontslag uit het ziekenhuis reeds overleden zijn.

Van diegenen die nog leven zijn 3/4 ondervoed. Ook andere kinderen < 5 jaar lopen een significant risico om ondervoed te geraken, vooral in de armste families.

Vandaar dat de NGO Umubano-Impore gestart is met diverse initiatieven om de strijd tegen ondervoeding op een duurzame wijze aan te pakken.

Onze partner NGO overlegt met de plaatselijke autoriteiten voor het kosteloos ter beschikking stellen van publieke gronden aan de associatie om groenten en fruit te kweken, voor de distributie van kleinvee, etc.

De hoofdactiviteit van elke associatie bestaat er meestal in gezamenlijk landbouwgrond voor te bereiden voor het cultiveren van groenten en fruit, vervolgens te zaaien, bemesten, onderhouden en oogsten.

Samen met lokale deskundigen en nutritionisten organiseren we dan educatie aan de moeders van deze associaties m.b.t. het aanleggen en onderhouden van groententuinen (zowel in de thuisomgeving als op de terreinen van de associaties), m.b.t. het bereiden van evenwichtige voeding, het onderhouden van kleinvee voor meststoffen, eieren, maaltijden (o.a. proteinen), en m.b.t. de verkoop van een deel van de oogst en van het gekweekte kleinvee met het oog op extra inkomen.

Samen met lokale deskundigen en nutritionisten organiseren we dan educatie aan de moeders van deze associaties m.b.t. het aanleggen en onderhouden van groententuinen (zowel in de thuisomgeving als op de terreinen van de associaties), m.b.t. het bereiden van evenwichtige voeding, het onderhouden van kleinvee voor meststoffen, eieren, maaltijden (o.a. proteinen), en m.b.t. de verkoop van een deel van de oogst en van het gekweekte kleinvee met het oog op extra inkomen.

Dit veronderstelt wel dat hiervoor middelen gevonden worden om de eerste 2 jaar van hun werking financiëel te ondersteunen en hen te begeleiden in hun werking met de medewerking van een plaatselijke “facilitator”.

Deze middelen zullen onder meer gebruikt worden voor aankoop van zaden en meststoffen en andere initiatieven om de productiviteit van de toegewezen gronden te verhogen (analyses van de bestaande samenstelling van de toegewezen gronden, gerichte bemesting in functie daarvan, waterbeheer, insectenbestrijding, bescherming tegen overvloedige zonnestralen, etc…), alsook voor de vergoeding van het werk van de facilitator.

Laatste Nieuwtjes

Resultaten MAMA-project

Resultaten MAMA-project

Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant werd ons project in het kader van de strijd tegen ondervoeding aanzienlijk uitgebreid.

Lees meer