Sponsors

AFAS Logo
Provincie Antwerpen
Gemeente Hoeilaart
Stad Deinze

Oudercomité van:

De Stip
Oud-Heverlee
Herent
Sint Katelijne-Waver
Lubbeek
Rotary Beveren-Waas
Paridaens
Rotary Gent
Pijler
Abdij St-Sixtus Westvleren
DBTL
Zorgnet ICURO
Paridaens
Onze vzw en onze partner NGO in Rwanda worden door een grote verscheidenheid aan organisaties, overheden, familie en vrienden gesteund. De subsidies van sommige Gemeentelijke Raden voor Ontwikkelingssamenwerking richten zich hoofdzakelijk op één bepaald deelproject. Zo was de uitbouw en duurzame investeringen van Chez Marraine niet mogelijk geweest zonder de steun van de GROS van Herent, Sint-Katelijne-Waver en Hoeilaart. Ook Bouworde Vlaanderen en zijn vrijwillig(st)ers alsook de Rotary Club Beveren hebben hierin een serieuze bijdrage geleverd. Wij appreciëren enorm hun sponsoring over meerdere jaren. De stortingen bij VIA Don Bosco dragen vooral bij tot het financieren van de werkingskosten ervan. Deelname aan de Music for Life-campagne van Studio Brussel heeft hiertoe eveneens bijgedragen.

Sedert 2019 steunt de gemeente Hoeilaart ons bij de opvolging van baby’s met laag geboortegewicht in het district HUYE, met een sterke reductie in de zuigelingensterfte en chronische ondervoeding als gevolg. Door de steun van de provincie Antwerpen kan dit project verder uitgebreid worden.

Dankzij de jarenlange steun van de gemeenteschool De Stip in Linden, Paridaens LO in Leuven, de GRIS van Lubbeek en meer recent de vzw KIMIAF en de Rotary Clubs van Gent en Aalter, kon de infrastructuur van de rurale basisschool in Simbi aanzienlijk uitgebreid worden en wordt steun verleend aan de 200 armste leerlingen van die school.

Oud-Heverlee (via de Wereldraad en de zomerfeesten) is al jaren de belangrijkste financier van onze projecten ter verbetering van de zorg in Gezondheidscentra. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant zijn we erin geslaagd de ondervoeding in meerdere streken aanzienlijk te doen dalen. Wij danken hierbij speciaal de studenten geneeskunde van UGent en VUB en van enkele afdelingen van Thomas More (Lier) en KdG (Antwerpen) voor hun acties ten voordele van meerdere van onze projecten in Rwanda.

Onze partner NGO in Rwanda heeft reeds een paar onderzoeksprojecten uitgevoerd (opvolging van prematuren na ontslag uit het ziekenhuis en retinopathie bij prematuren). We zijn Dr. Louis Ide (Gent) en Dr. Stefaan Desmedt (Mechelen) blijvend erkentelijk voor hun steun om deze projecten te realiseren. In dit kader vermelden we ook graag de bijdrage hierin van de Catholic University of Rwanda.