Opvolging Baby’s

Met laag geboortegewicht

Uit onderzoek, uitgevoerd door onze lokale partner in 2015, bleek dat 20% van de baby’s met laag geboortegewicht 2 jaar na het ontslag uit het districtsziekenhuis KABUTARE reeds overleden waren en dat van diegenen die nog in leven waren, 75% ondervoed waren.

Onze lokale NGO volgt daarom sedert januari 2019 alle ontslagen baby’s met laag geboortegewicht gedurende hun eerste levensjaar. Het project kreeg de naam RIMMAP (Reducing Infant Mortality and Morbidity Among Preterms).

Werking

Kort na het ontslag volgt een huisbezoek om de levensomstandigheden na te gaan en de moeder aan te moedigen de baby te laten verzorgen telkens er indicaties van gezondheidsproblemen zijn.

Tijdens dit huisbezoek worden de baby’s gewogen, krijgen ze een mutsje en baby-nestje en contactgegevens van de lokale facilitator. Alle consultaties, medicatie en andere medische kosten + eventuele verplaatsingsonkosten naar het ziekenhuis worden vergoed. Sedertdien is de zuigelingensterfte gedaald naar 2,3% (i.p.v. 20%.) Ook de ondervoeding is sterk gedaald.

Tussen januari 2021 en december 2022 werden ook de baby’s met LGG die vanuit de gezondheidscentra rechtstreeks naar huis gaan gedurende 1 jaar gevolgd. Dit onderdeel van het RIMMAP-project wordt heropgestart van zodra extra sponsoring bekomen wordt.

Algemene check-up en verdere opvolging

Een ander onderdeel van het RIMMAP-project bestaat erin alle opgevolgde baby’s met Laag Geboortegewicht tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar uit te nodigen naar Chez Marraine om ze grondig te onderzoeken.

Voor dit onderdeel van RIMMAP wordt nauw samengewerkt tussen onze West-Vlaamse partner AMAKURU en het ganse team van onze lokale partner. Zij voeren samen de algemene check-up uit. Afhankelijk van de medische problematiek worden deze kinderen daarna gezien door de kinderarts van KABUTARE en desnoods verder doorverwezen naar gespecialiseerde gezondheidsinstellingen. Diegenen met ernstige ondervoeding worden door onze lokale partner verder opgevolgd en ondersteund.

Laatse Nieuwtjes

General check-up Mei 2023

General check-up Mei 2023

De check-up van 231 kindjes werd (onbezoldigd) uitgevoerd door
6 Vlaamse gezondheidswerksters van onze partner AMAKURU in nauwe samenwerking met
het ganse team van onze Rwandese partner.

Lees meer