Doe Mee

Noord/Zuid Activiteiten om samen te werken

vrijwilligerswerk

We krijgen geregeld de vraag, vooral van Vlaamse jongeren, of het mogelijk is om als vrijwillig(st)er te mogen betrokken worden bij onze sociale projecten in Rwanda. Dit is inderdaad mogelijk. Wij werkten bijvoorbeeld vele jaren samen met Bouworde Vlaanderen. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de bouw van de infrastructuur van Chez Marraine. De video hieronder geeft een illustratie hiervan.

Een tweede mogelijkheid is betrokken te worden bij een project dat zich richt op het ondersteunen van leerlingen met leerproblemen in een rurale school voor lager onderwijs in de Sector SIMBI (HUYE District) in het zuiden van Rwanda. Wij werken in dit kader samen met de vzw UMWANA. Voor meer info over de mogelijkheid om als vrijwillig(st)er te werken in die school kan je best de volgende website consulteren:

www.umwana.net

Tenslotte komt het ook voor dat enkelingen voor enkele weken als vrijwillig(st)er willen komen werken in Chez Marraine of één van onze andere projecten in Rwanda.

Vorige jaren hebben op die manier al verschillende Vlamingen aan onze projecten deelgenomen en zijn ze uiterst tevreden naar België weergekeerd.

Na intens overleg met de geïnteresseerden wordt een activiteitsplan uitgewerkt die zowel rekening houdt met de verwachtingen en deskundigheden van de kandidaat-vrijwillig(st)ers als met de prioritaire plaatselijke noden, vertrekkende van de doelstellingen van onze vzw en onze partner (Rwandese NGO).

stages

Studenten die in het kader van hun opleiding stage wensen te doen in Butare kunnen ons contacteren om na te gaan of wij hen kunnen helpen met de praktische organisatie (geen inhoudelijke supervisie) tijdens hun verblijf in Butare.

Zij kunnen ook betrokken worden bij de uitvoering van één van onze projecten, naar keuze. Dit kan in het kader van hun stage of in hun vrije tijd.

Dit veronderstelt in de eerste plaats dat hun stage goedgekeurd wordt door de dienst internationalisering van hun universiteit of hogeschool. Het veronderstelt ook dat er voorgaand overleg is over de condities die deze samenwerking mogelijk maken.

lid worden

Wie het gedachtengoed en de activiteiten van onze vzw IMPORE genegen is kan ook lid worden van onze vzw. Het volstaat om éénmaal per jaar 125 € te storten op het rekeningnummer van onze vzw: BE11 7360 4326 0448 met vermelding “lidgeld” en dit vóór 31 maart van het betrokken jaar.

giften

Financiële steun uit Vlaanderen en elders is steeds zeer welgekomen.

Dit kan door te storten op:

+ Ofwel het KBC-rekeningnummer BE11 7360 4326 0448 van onze vzw: IMPORE

+ Ofwel het rekeningnummer BE84 4358 0341 0159 van de vzw VIA Don Bosco, 1080 Brussel (fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar) Belangrijk te vermelden als mededeling: 5099 IMPORE – RWANDA

Hartelijk Dank !!!

getuigenissen

“Wij hebben deze week kennis gemaakt met het project Chez Marraine en zijn enorm onder de indruk over de kracht en inzet om die baby’s in crisissituaties op te vangen. Ze zijn zo warm omringd, om kippenvel van te krijgen.👌👍 voor heel de equipe. We hebben enorm veel respect voor jullie.”

Christine Maeseele

“Echt fantastisch wat jullie doen! Ik denk dat ik nog veel traantjes ga laten. Love is the answer 💜

Raissa Verdickt

‎”Leerrijk, confronterend & vermoeiend maar zo dankbaar om de families van 4 leerlingen vandaag mee te mogen bezoeken. Heel de namiddag hebben Luk, juf Ria, tolk Robert en ik heuvels op en af gereden om tot bij deze families te geraken. 

Heel leuk om te zien dat Ria haar levensdroom werkelijkheid ziet worden en ik hier getuige van mag zijn”.

Jeroen Jongeneelen